Sikh pilgrims arrived Pakistan via JCP wagah to observed Barsi Maharaja Ranji Singh.

On 21 june 2022, Sikh pilgrims arrived Pakistan via JCP wagah to observed Barsi Maharaja Ranji Singh. Additional Secretary (Shrines) Mr. Rana Shahid Sahib, Deputy Secretary (Shrines) Imran Gondal Sahib and President PSGPC Sardar Ameer Singh Sahib received jatha at Wagah. Sikh Pilgrim shifted to Gurdwara Janam Asthan Nankana Sahib under foolproof security.