Organizing Baba Guru Nanak Kabaddi Tournament to promote religious tourism