Birthday celebrations of Baba Guru Nanak to star from Novermeber 6