Birthday celebrations of Baba Guru Nanak to star from November 6